image
февруари 23, 2023

Софтверот Ecash ги исполнува барањата на KassenSichV. Фискали е лидер на пазарот за сертифициран облак TSE за Германија. Затоа, со задоволство можеме да објавиме дека ја завршивме интеграцијата и на SIGN DE и DSFinV-K.

Како претприемач можете да бидете сигурни во сигурен платен систем кој ги исполнува барањата на законодавецот. Техничкото решение на Fiskaly во комбинација со софтверот Ecash е идеалното решение за сега и во иднина.